Avondvierdaagse Den Helder 8 - 9 - 10 - 11 Juni 2020


routebeschrijving van de 5 km, 3e dag Avondvierdaagse

Start Draaikolk - r.d. Texelstroomlaan - Brakkeveldweg oversteken - r.d. fietspad volgen - na spoortunnel r.a. de brug over - afslagen links negeren - pad r.d. volgen tot brede klinkerweg - onder het viaduct door - met de bocht mee naar links - r.d. tot Graaf Willem II straat - r.a. Graaf Willem II straat - l.a. Gravin Magdalena van Waarden-burglaan – Baljuwstraat oversteken – r.a - l.a. parkeerterrein winkelcentrum op – R.A. – L.A. – L.A. naar de vijver  ( volg de pijlen ) voor de garst l.a. – r.a. baljuwstraat – baljuwstraat oversteken bij graaf floris V – r.a.van westerholtlaan - r.d. Schout en Schepenenstraat oversteken - r.d. Johannes Brinkostraat - r.a. Jansz Cristalstraat - l.a. Dirk Cornelisz Vroulandstraat - Heer Willem van Egmondstraat oversteken - l.a. Heer Willem van Egmondstraat - r.a  Pieter Jansoonstraat - ter hoogte van huisnummer 16 de Pieter Jansoonstraat oversteken en voetpad volgen - direct na het tunneltje rechts aanhouden  en via de helling naar boven - r.d het viaduct over - r.d. Waddenzee-straat - bij de 2e verkeerslichten (Hunzestraat) de Waddenzeestraat oversteken - r.a. - l.a. het fietspad volgen tot aan de Texelstroomlaan - Texelstroomlaan oversteken - l.a. - r.a. Dollardlaan - einde 3e dag van de 5 km bij de Draaikolk.

routebeschrijving van de 10 km, 3e dag Avondvierdaagse

Start Draaikolk - r.d. Texelstroomlaan - Brakkeveldweg oversteken - r.d. fietspad volgen -onder het spoor door - r.d. fietspad volgen tot aan de Schootenweg - r.a. Schootenweg - voor de verkeerslichten r.a voetpad Wadddenzeestraat - na 75 meter r.a. fietspad volgen - na 75 meter l.a. fietspad volgen tot aan het spoor (afslagen negeren) - aan het einde l.a. de brede klinkerweg op - onder het viaduct door - r.a. bij bordje “fietsroute 21” het fietspad volgen richting station Den Helder Zuid - bij Station Den Helder Zuid  l.a. Waterkeringsweg - r.a. Landmetersweg - l.a Dijkschouwerslaan - r.a. Jan Adriaansz Wentelstraat - l.a. Pieter Straatlaan - r.a Dirk Abbesteelaan - l.a. Jan de Jongstraat - r.a. Jan Peereboomstraat - r.a. Pieter van de Deurelaan - Torplaan oversteken - r.d. Cornelis Gerritsz Geusstraat - r.a. Jan Aarjen Teunisz Jongkeesstraat - l.a. Jan Aar-jensz Prinsstraat - l.a. Torplaan - r.a. Walvisvaardersweg - l.a.Heiligharn -r.a. onder Heiligharn door - doorlopen tot winkelcentrum - r.a. langs de vijver - pas op bij het water - l.a. de garst (rechts aanhouden) - l.a. baljuwstraat - r.a. Gravin Magdalena van Waardenburglaan - r.a. Jacob van Veenstraat - r.a. van Westerholtlaan - r.d Graaf Floris V-straat oversteken en voetpad volgen - r.d. Schout en Schepenen-straat oversteken - r.d. Johannes Brinkostraat - r.a. Jansz Cristalstraat - l.a. Dirk Cornelisz Vroulandstraat - Heer Willem van Egmondstraat oversteken - l.a. Heer Willem van Egmondstraat - r.a  Pieter Jansoonstraat - ter hoogte van huisnummer 16 de Pieter Jansoonstraat oversteken en voetpad volgen - direct na het tunneltje rechts aanhou-den en via de helling naar boven - r.d. het viaduct over - r.d. Waddenzeestraat - bij de 2e verkeerslichten (Hunzestraat) de Waddenzeestraat oversteken - r.a. - l.a. het fietspad volgen tot aan de Texelstroomlaan - Texelstroomlaan oversteken - l.a. - r.a. Dollardlaan - einde 3e dag van de 10 km bij de Draaikolk.

routebeschrijving van de 15 km, 3e dag Avondvierdaagse

Start Draaikolk - Texelstroomlaan oversteken - fietspad volgen tot aan het einde - r.a. - l.a. - bij de verkeers-lichten de Waddenzeestraat oversteken - r.a. voetpad Waddenzeestraat - bij de rotonde de Texelstroomlaan oversteken - r.a. - l.a. Waddenzeestraat - l.a. na snackbar “dit is ‘t” - na ongeveer 25 meter r.a. over het Marsdiepplein achter de schanskorven langs - Marsdiepstraat oversteken bij voetgangersoversteekplaats - r.a. Marsdiepstraat - l.a  Wad-denzeestraat - na ongeveer 100 meter l.a. schelpenpad achter de huizen volgen -(afslagen negeren) - r.d. over smalle ijzeren brug (kunstenaar Rudi van der Wint) - r.d. fietspad oversteken naar  schelpenpad - r.a.h. pad achter huizen volgen tot aan de Zandkreekweg - Zandkreekweg oversteken bij voetgan-gersoversteekplaats - l.a. Zandkreekweg - r.a. Marsdiepstraat - r.d. Doggersvaart - direct  na de bocht bij houten brug de Doggersvaart oversteken - fietspad volgen tot aan de Korvetstraat - Korvetstraat oversteken - r.d. het fietspad volgen - vlak voor de 1e  houten brug l.a. fietspad volgen - r.a. over de 2e houten brug en fietspad volgen tot aan de IJsselmeerstraat - IJsselmeerstraat oversteken bij de verkeerslichten - r.a. IJsselmeerstraat - l.a. Annie Romein Verschoorlaan - r.a. Annie Romein Verschoorlaan - Drs F. Bijlweg oversteken - l.a. Drs. F. Bijlweg - na ongeveer 30 meter r.a. klinkerweg langs parkeerterrein - r.d. voetpad achter verzorgingscentrum “De Koogh” - r.a. fietspad (Nieuweweg) - bij de rotonde Burgemeester Ritmeesterweg oversteken - l.a Nieuweweg oversteken - fietspad volgen naar Station “Den Helder Zuid” -  r.a.  tunnel onder het Station door - direct  r.a. voetpad langs fietsenstalling aan de Oostzijde van het Station - r.d. pad door nieuwe park (Schoterduyn) - r.a. op de bult langs het spoor (afslagen negeren) - Landmetersweg oversteken - r.d voetpad volgen - fietspad oversteken - l.a. voet-pad volgen (water aan de linkerhand) - r.d. Schoterberg op  - l.a. brug over - r.a. voetpad volgen - Torplaan over-steken - r.d. voetpad lang water volgen tot einde - Cornelis Gerritsz Geusstraat oversteken - r.d. Cornelis Gerritsz Geusstraat - r.a. Jan Aarjen Teunisz Jongkeesstraat - l.a.  Jan Aarjensz Prinsstraat - r.a. Torplaan - bij de rotonde de Ravelijnweg oversteken - r.d. Torplaan - na 200 meter de Torplaan oversteken bij voetgangersoversteekplaats - r.a. Torplaan - l.a met de bocht mee (Industrieweg) - net voorbij de BBN r.a. de Industrieweg oversteken - Handelsweg (aan de linkerkant lopen) - Nijverheidsweg oversteken - r.d. Handelskade - r.d. Het Arsenaal (afslagen negeren) - r.d. Lijsterstraat - r.a. Ruyghweg - bij de 1e verkeerslichten de Ruyghweg oversteken - r.a. Ruyghweg - l.a. Bassingracht - r.d. Spoorgracht - bij voetgangersoversteekplaats Fabrieksgracht oversteken - ra. Spoorgracht - r.d Sluisdijkstraat - r.a. - l.a. Beatrixstraat (aan de rechterkant lopen) - langs de Watertoren - de Polderweg oversteken - r.d. Javastraat - aan het einde de Timorlaan oversteken - r.d. het Timorpark in - voor de fontein l.a. (afslagen negeren) - Middenweg oversteken - r.d. Liniepad - r.a. de brug over - r.a. het Nieuwland - l.a. Dollardlaan - einde 3e dag van de 15 km.