Avondvierdaagse Den Helder 8 - 9 - 10 - 11 Juni 2020


Startregeling
De groepen gelieven zich op te stellen op bordnummer.
De groepsleiders gaan eerst hun startkaart + bordje ophalen bij de starttafels.
De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de startmeester op te volgen.
 
Groepsinschrijflijsten
Bij inschrijving van groepen dient gebruik gemaakt te worden van bijgevoegde inschrijfbiljetten, liefst in word ingevuld, waarbij vooral vermeld dient te worden of men voor een medaille of cijfer in aanmerking komt.
Gaarne de 5 – 10 en 15 KM groepen op aparte lijsten zetten.
 
Beloning
Als de vier avonden met succes volbracht zijn, ontvangen de deelnemers voor de 1ste tot de 25ste een speciaal ontworpen Avondvierdaagse medaille, vanaf 26 en hoger een speciaal ontworpen cijfer.
 
Groepsprijzen
Elke groep, die zonder, of met ten hoogste 10% uitvallers de Avondvierdaagse volbrengt, ontvangt een fraaie groepsprijs, één per groep (school, vereniging).
 
Extra prijzen
Voor de groepen, die volgens de jury tijdens de Avondvierdaagse de beste wandelindruk (stemming en verkeersdiscipline) maken, zijn extra prijzen beschikbaar.
De deelnemende groepen zullen daartoe in de volgende groepen worden ingedeeld:

Burgergroepen 5 km / 10 km / 15 km

Kleding
Het dragen van goed verzorgde wandelkleding wordt aanbevolen.
Het dragen van aanstootgevende kleding is verboden.
 
Het is verboden op enigerlei wijze uiting te geven aan een Politieke en/of andere levensovertuiging.
 
Controle
Iedere deelnemer en groepsleider is verplicht zijn/haar startkaart door de daartoe aangewezen controleurs te laten merken. De controleurs zijn herkenbaar aan de groene band met het woord controle erop.
 
Medische verzorging
De medische verzorging geschiedt door de EHBO vereniging Sint Bernard Den Helder. Verzorging geschiedt vanuit het startbureau.
 
Inlichtingen
Voor inlichtingen: C. Jacobs, Cornelis Evertsenstraat 11, tel.: 06-27530137
 

Muziek
Wij zorgen voor de muzikale omlijsting, daarom stellen wij geen prijs op uw radio, laat hem a.u.b. thuis.
Verzorgingsauto’s
Verzorgingsauto’s dienen op een dusdanig tijdstip en plaats aanwezig te zijn, dat zij de overige wandelaars niet hinderen. Een en ander in overleg met de marsleider.
 
Dragen van Banden
Groepen worden verzocht de banden op de juiste manier en zichtbaar te dragen. Dit is: LINKS VOOR en RECHTS ACHTER. Dit is in verband met de juiste beoordeling door de jury.
 
Ruilen
Het ruilen van medailles, b.v. door verkeerde opgave deelnemer, kan geschieden op zaterdag 15 juni tussen 10.00 uur en 14.00 uur bij Mevr. C Jacobs, Cornelis Evertsenstraat 11,
1782 PX Den Helder in overleg van de inschrijflijst en controlestrook voor groepen.
 
Algemeen
De Stichting Avondvierdaagse is niet aansprakelijk voor ongevallen die, voor, tijdens of na de wandeltochten een deelnemer overkomen. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de Stichting Avondvierdaagse.
 
Van deelname zijn uitgesloten alle dieren, ook aangelijnd.