Avondvierdaagse Den Helder

Startregeling

De groepen gelieven zich op te stellen op bordnummer.

De groepsleiders gaan eerst hun startkaart + bordje ophalen bij de start tafels.

De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de startmeester op te volgen.

 

Groepsinschrijflijsten

Bij inschrijving van groepen dient gebruik gemaakt te worden van bijgevoegde inschrijfbiljetten, liefst getypt of in blokletters ingevuld, terwijl vooral vermeld dient te worden of men voor een medaille of cijfer in aanmerking komt ( in duplo inleveren).

Gaarne de 5 – 10 en 15 KM groepen op aparte lijsten zetten.

 

Beloning

Als de vier avonden met succes volbracht zijn, ontvangen de deelnemers voor de 1ste tot de 25ste een speciaal ontworpen Avondvierdaagse medaille, vanaf 26 en hoger een speciaal ontworpen cijfer.

 

Groepsprijzen

Elke groep, die zonder, of met ten hoogste 10% uitvallers de Avondvierdaagse volbrengt, ontvangt een fraaie groepsprijs, één per groep (school , (vereniging)).

 

Extra prijzen

Voor die groepen, die volgens de jury tijdens de Avondvierdaagse de beste wandelindruk (stemming en verkeersdiscipline) maken, zijn extra prijzen beschikbaar.

De deelnemende groepen zullen daartoe in de volgende groepen worden ingedeeld:

Scholen 5 km / 10 km

Burgergroepen 5 km / 10 km / 15 km

Verenigingen 5 km / 10 km / 15 km

 

Kleding

Het dragen van goed verzorgde wandelkleding wordt aanbevolen.

Het dragen van aanstootgevende kleding is verboden.

 

Het is verboden op enigerlei wijze uiting te geven aan een Politieke en/of andere levensovertuiging.

 

Controle

Iedere deelnemer en groepsleider is verplicht zijn/haar startkaart door de daartoe aangewezen controleurs te laten merken. De controleurs zijn herkenbaar aan de groene band met het woord controle erop.

 

Medische verzorging

De medische verzorging geschiedt door de EHBO vereniging Sint.Bernard Den Helder.

Verzorging geschiedt vanuit het startbureau.

 

Inlichtingen

Voor inlichtingen: A.P van Nistelrooij, Korvetstraat 61, tel.: 06-48460635

 

Muziek

Wij zorgen voor de muzikale omlijsting, daarom stellen wij geen prijs op uw radio, laat hem a.u.b. thuis.

 

Verzorgingsauto’s

Verzorgingsauto’s dienen op een dusdanig tijdstip en plaats aanwezig te zijn, dat zij de overige wandelaars niet hinderen. Een en ander in overleg met de marsleider.

 

Dragen van Banden

Groepen worden verzocht de banden op de juiste manier en zichtbaar te dragen. Dit is: LINKS VOOR en RECHTS ACHTER. Dit is in verband met de juiste beoordeling door de  jury.

 

Ruilen

Het ruilen van medailles, b.v. door verkeerde opgave deelnemer, kan geschieden op zaterdag 24 juni tussen 11.00 en 14.00 uur bij Mevr A.P van Nistelrooij, Korvetstraat 61, 1784MP Den Helder  in overleg van de inschrijflijst en controlestrook voor groepen.

 

Algemeen

De Stichting Avondvierdaagse is niet aansprakelijk voor ongevallen die, voor, tijdens of na de wandeltochten een deelnemer overkomen. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de Stichting Avondvierdaagse.

 

Het meenemen van dieren, ook aangelijnd, is verboden.