Avondvierdaagse Den Helder 8 - 9 - 10 - 11 Juni 2020


routebeschrijving van de 5 km, 2e dag Avondvierdaagse

Start Draaikolk - l.a. Dollardlaan - Marsdiepstraat oversteken - l.a. Marsdiepstraat - Noordzeestraat oversteken - r.d. Marsdiepsraat - r.a. Vechtstraat - Waddenzeestraat oversteken - r.d. Duindreef  (afslagen links negeren) - r.a. de brug over - l.a Duinbrink - l.a Duindal - r.d. Volkerakstraat - Zandkreekweg oversteken - r.d Volkerakstraat - Marsdiepstraat oversteken - r.d. Boeierstraat - in de bocht r.a. het fietspad op - Korvetstraat oversteken - r.d fietspad volgen - voor de 1e brug l.a - vlak voor de 2e brug  l.a en direct r.a. Fluytstraat - r.a. Korvetstraat - IJsselmeerstraat oversteken bij voetgangersoversteekplaats - r.a. IJsselmeerstraat - bij fietspad  l.a. - fietspad  volgen richting de Waddenzeestraat - bij de verkeerslichten de Waddenzeestraat oversteken - r.a. - l.a. het fietspad volgen tot aan de Texelstroomlaan - Texelstroomlaan oversteken - l.a. - r.a. Dollardlaan - einde 2e dag van de 5 km bij de Draaikolk.

routebeschrijving van de 10 km, 2e dag Avondvierdaagse

Start Draaikolk - l.a. Dollardlaan - Marsdiepstraat oversteken - l.a. Marsdiepstraat - Noordzeestraat oversteken - r.d. Marsdiepsraat - r.a. Vechtstraat - Waddenzeestraat oversteken - r.d. Duindreef  (afslagen links negeren) - r.a. de brug over - l.a Duinbrink - l.a Duindal - r.d. Volkerakstraat - Zandkreekweg oversteken - r.a. Zandkreekweg - Jan Verfailleweg oversteken - r.d. Duinroostraat - l.a  Berkenlaan (4e straat) - Bremstraat oversteken - r.d. Heng-stepad - fietspad volgen tot aan strandslag Duinoord (afslagen negeren) - la. voetpad volgen - langs steakhouse “Duinoord” - r.d fietspad volgen tot aan de hoofdingang van “de Donkere Duinen” - r.a. bij de verkeerslichten de Jan Verfailleweg oversteken - l.a. na snackbar “Donkere Duinen” - fietspad volgen langs Pannekoekenhuis - la. Doggersvaart oversteken - r.d fietspad volgen richting Korvetstraat - r.a. Korvetstraat - 4e straat r.a. Kanostraat - l.a. Kanostraat - r.d. voetpad naar Treilerstraat - twee keer onder de poortjes door - voor het laatste poortje l.a. Tjalkstraat - Karveelstraat oversteken - r.d fietspad volgen (Korvetpad ) - r.a. over de 2e brug - fietspad volgen (water aan de rechterhand) - vlak voor de volgende brug  l.a en direct r.a. Fluytstraat - r.a. Korvetstraat - IJssel-meerstraat oversteken bij voetgangersoversteekplaats - r.a. IJsselmeerstraat - bij fietspad  l.a. - fietspad volgen richting de Waddenzeestraat - bij de verkeerslichten de Waddenzeestraat oversteken - r.a. - l.a. het fietspad volgen tot aan de Texelstroomlaan - Texelstroomlaan oversteken - l.a. - r.a. Dollardlaan - einde 2e dag van de 10 km bij de Draaikolk.

routebeschrijving van de 15 km, 2e dag Avondvierdaagse

Start Draaikolk - l.a. Texelstroomlaan - na de brug direct l.a. over het onverharde voetpad (NapoleonRoute) - r.a - l.a. bij het fietspad de Middenweg oversteken - r.d. fietspad - r.d voetpad - langs de fontein - aan het einde r.a. - l.a. Huisduinerweg - brug over en direct l.a. Liniepad - met de bocht mee - Linieweg - r.d. volg de borden Kijkduinroute - l.a. na perceel no. 12 - over het bruggetje - r.a. Tuinderspad - r.a. Kerkhoflaan - direct de Huisduinerweg oversteken - r.a. Huisduinerweg - l.a. Grasdijk - bij Manege Bruin l.a. - langs de vuurtoren (aan de linkerkant lopen!!!) - r.d. Zeeweg - langs het Beatrixhotel - l.a. Kijkduinlaan (steile helling af) - r.a. Tillenhof - l.a. bij het wildrooster (Schelpenpad) - fietspad volgen tot aan het einde (afslagen negeren) - r.a. het fietspad volgen tot aan de achteringang van de “Donkere Duinen” - r.d. het bos in - l.a. bij het 1e bospad - l.a. na het 3e bankje - door 2 klaphekjes - r.d bospad volgen - aan het einde van dit pad l.a. en brede bospad volgen naar de hoofduitgang van de “Donkere Duinen”(oude hertenkamp aan de linkerhand) - voor de verkeerslichten r.a. het fietspad volgen richting strand - r.d. langs Partycentrum Duinoord- r.d. via het voetpad omhoog - l.a. schelpenpad - het fietspad oversteken - voetpad door de duinen volgen richting Julianadorp - aan het einde van het schelpenpad het fietspad volgen - ter hoogte van de afslag Zanddijk/Middenvliet de helling af - Zanddijk oversteken - r.d. Middenvliet - na 500 meter l.a. Kanoroute - r.a  brug over - l.a brug over - Doggersvaart oversteken - r.a het fietspad volgen - l.a. Nieuweweg - l.a Burgemeester Ritmeesterweg - na de Doggershoek Burgemeester Ritmeesterweg oversteken - r.d. voetpad volgen - na Tetrix wordt dit fietspad - bij splitsing r.a. het fietspad volgen (Korvetpad) - r.a. over de houten brug - l.a. fietspad volgen - r.a. Korvetstraat - l.a. Korvetstraat oversteken bij voetgangersoversteekplaats - r.d. IJsselmeerstraat  - r.d. Texelstroomlaan - Texelstroomlaan oversteken bij 2e voetgangersoversteekplaats - r.d. Marsdiepstraat - voor vishandel “Noordzee” r.a. Marsdiepplein - na snackbar Dit is ‘t l.a. en de Waddenzeestraat oversteken bij voetgangersoversteekplaats - r.d Marsdiepstraat - r.a. Dollardlaan (3e straat) - einde 2e dag van de 15 km bij de Draaikolk.